Selecteer een pagina
Om tot leren te kunnen komen en talenten te ontwikkelen is het van groot belang je als leerling prettig te voelen op school.

Belangrijk hierbij is dat een leerling zich veilig voelt en beschikt over persoonlijke- en sociale vaardigheden. Bij sommige leerlingen gaat de ontwikkeling van deze vaardigheden niet vanzelf. Deze leerlingen hebben op deze gebieden (net wat) méér nodig.

Ik bied ondersteuning en begeleiding aan leerlingen, (vak)leerkrachten en schoolteams die op zoek zijn naar méér voor hun (zorg) leerling(en).

WIE BEN IK

Ik ben Erik van Vliet (1973) en ik heb een zeer ruime ervaring in het werken met kinderen binnen het Regulier en Speciaal (Cluster IV) Onderwijs.

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO).
In de jaren daarna heb ik mij naast mijn werkzaamheden als vakleerkracht tevens ontwikkeld tot motorisch remedial teacher, Rots- & Watertrainer, heb ik op de Haagse Hogeschool de leergang Bewegingsonderwijs gegeven en verzorg ik trainingen gericht op Agressiemanagement en Conflicthantering.

Sinds 2015 werk ik als zelfstandige in o.a. de regio Den Haag, Delfland, Zoetermeer, Westland en combineer ik bovenstaande kennis en ervaring in mijn werkzaamheden.
Zo begeleid en ondersteun ik individuele leerlingen, groepen leerlingen, (vak)leerkrachten en schoolteams.

WAT DOE IK

 

Ik begeleid individuele leerlingen.

Het doel van individuele begeleiding is het welbevinden van de desbetreffende leerling te verbeteren. Zo kan de leerling bijvoorbeeld baat hebben bij het leren uiten en/of reguleren van emoties, kan het nodig zijn het zelfvertrouwen te vergroten en/of aan de slag te gaan met de sociale vaardigheden van de leerling. Of een combinatie daarvan.

Bij iedere individuele begeleiding worden verschillende bewegingssituaties ingezet als middel. Kinderen bewegen graag! Dit middel blijkt dan ook keer op keer zeer effectief.

Gedurende het begeleidingstraject vindt er afstemming plaats met de leerkracht van de leerling en worden er zoveel mogelijk verbanden gelegd naar (sociale) situaties in de klas. In overleg met de leerling en de leerkracht worden er klasgenoten bij de begeleiding betrokken (maximaal 4).

Ik begeleid groepen leerlingen.

Het doel van de groepsbegeleiding is basisveiligheid binnen een groep te creëren of te verbeteren.

Ik ga één of twee keer per week met de groep aan de slag. Ook tijdens deze begeleidingen worden verschillende bewegingssituaties als middel ingezet.

Deze groepsbegeleidingen worden in blokken van zes tot negen weken gegeven.

De lengte van het traject is mede afhankelijk van de zwaarte van de groepsdynamiek.

Ik ondersteun en begeleid (vak)leerkrachten.

Het ondersteunen en begeleiden van (vak)leerkrachten in de omgang met leerlingen met gedragsproblemen. Zowel tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding als tijdens andere vrije(re) situaties in de school en op het schoolplein.

Ik ondersteun en begeleid schoolteams.

Het ondersteunen en begeleiden op gebied van school breed aanbrengen/verbeteren van structuur in vrije(re) situaties. Hierdoor wordt de schoolse omgeving een meer overzichtelijke en uiteindelijk meer veilige plek voor de leerlingen.

Ook verzorg ik teamscholingen gericht op preventief handelen bij grensoverschrijdend gedrag door leerlingen en verzorg ik trainingen gericht op agressiemanagement en conflicthantering.

HOE WERK IK

Mijn werkruimte is het speellokaal of de gymzaal.

De motoriek is een krachtig instrument om het zelfvertrouwen van een leerling te vergroten.
Spel en bewegen gebruik ik ook als middel voor het ontwikkelen en verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden van een leerling.
Mijn begeleiding richt zich op het bereiken van de volgende resultaten.

Een leerling:

  • kan beter afstemmen op een ander: luisteren, laten uitpraten en zo nodig volgen.
  • kan zijn eigen grenzen beter aangeven en deze op een rustige en duidelijke manier benoemen.
  • kan andermans grenzen beter herkennen en hier gepast op reageren.
  • kan zijn gevoelens en emoties bij zichzelf beter herkennen en hier meer gepast op reageren/naar handelen.
  • krijgt meer zelfvertrouwen door de groei van motorische vaardigheden, meer zelfregulatie en een beter contact met andere leerlingen.

TARIEVEN

In de meeste gevallen worden de trajecten vanuit school of vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden vergoed.

Neem contact op voor meer informatie en/of een vrijblijvende offerte.

CONTACT

Mobiel te bereiken

Mobiel

06-41455464

Email

erik@passendbewegingsonderwijs.nl

WhatsApp

06-41455464

Contactformulier

Ik ben ook te bereiken via het onderstaande contactformulier. Vul uw naam, e-mailadres en stel uw vraag. Dan stuur ik zo snel mogelijk een bericht terug.

7 + 8 =